kan fastighetsägare säga upp Cell Tower leasingavtal?

Cell tower leasingavtal är en utmärkt inkomstkälla för fastighetsägare. Priserna är baserade på förhandlingsprocessen och varierar kraftigt från plats till plats, även för grannar. Den genomsnittliga längden på ett första leasingavtal är fem år. Efter fem år finns det ofta alternativ för förnyelsevillkor som kan förlänga den totala löptiden för ett celltorns leasing till 20, 30 eller fler år.

avslutningar är inte vanliga, även om cell service company kan begära tidig uppsägning på grund av fusioner/förvärv, signalstörningar eller förändringar i teknik.

det är möjligt i dessa fall att cellföretaget kan komma överens om en avgift för tidig uppsägning. Detta bör dock fastställas under de första avtalsförhandlingarna och skrivas in i kontraktet för att skydda fastighetsägaren.

vad händer dock när en fastighetsägare vill säga upp ett hyresavtal för celltorn? Tyvärr tillåter de flesta kontrakt inte detta. Cell tower leasing kan innehålla språk som gör det möjligt för cell tower company att avsluta inom 30 dagar efter deras meddelande att göra det, men samma rätt sträcker sig vanligtvis inte till fastighetsägaren.

celltorn har vanligtvis en hög kostnad för installation och drift men mest värdefulla är deras totala värde för det lokala trådlösa nätverket de tjänar. Ett enskilt celltorn är jämförbart med en mils del av interstate roadway. Tänk bara vad som skulle hända om du körde på vägen idag och en del av den saknades. Du kanske kan hitta en alternativ rutt men din resa skulle inte vara så snabb eller så bekväm.

det är därför som celltjänstleverantören försöker skydda sina rättigheter inom något avtal och är resistent mot att ge en fastighetsägare rätt att säga upp ett celltorns leasingavtal. Med detta sagt finns det några sätt för en fastighetsägare att upprätthålla flexibilitet när det gäller framtida användning av deras egendom och till och med få vissa leasingavslutningsrättigheter baserade på särskilda framtida förändringar i den totala fastigheten.

att förstå alla komponenter i ett celltorns leasing är viktigt så att du kan se till att du kan få den bästa övergripande leasingstrukturen innan du undertecknar pappersarbete. Fastighetsägare bör vara fullt medvetna om sin webbplats fastighetsvärde och potentialen för eventuella förhandlingsfaktorer som en längre eller kortare leasingperiod eller uppsägning vid en viss händelse (försäljning, ombyggnad eller till och med refinansiering av deras egendom).

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *