czy właściciele nieruchomości mogą wypowiedzieć umowy dzierżawy wież komórkowych?

umowy najmu wieży komórkowej są doskonałym źródłem dodatkowego dochodu dla właścicieli nieruchomości. Stawki są oparte na procesie negocjacji i różnią się znacznie w zależności od lokalizacji, nawet dla sąsiadów. Średnia długość początkowej umowy najmu wynosi pięć lat. Po pięciu latach często pojawiają się opcje odnowienia, które mogą wydłużyć całkowity okres dzierżawy wieży komórkowej do 20, 30 lub więcej lat.

zakończenia nie są powszechne, chociaż firma świadcząca usługi komórkowe może zażądać wcześniejszego rozwiązania z powodu fuzji/przejęć, zakłóceń sygnału lub zmian w technologii.

w takich przypadkach możliwe jest, że firma komórkowa może zgodzić się na opłatę za wcześniejsze rozwiązanie Umowy. Należy to jednak ustalić podczas początkowych negocjacji umowy i zapisać w umowie w celu ochrony właściciela nieruchomości.

co się dzieje, gdy właściciel nieruchomości chce rozwiązać umowę najmu wieży komórkowej? Niestety, większość umów na to nie pozwala. Dzierżawa wieży komórkowej może obejmować język, który pozwala spółce cell tower wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od jej wypowiedzenia, ale to samo prawo zwykle nie obejmuje właściciela nieruchomości.

wieże komórkowe zwykle mają wysokie koszty instalacji i eksploatacji, ale najcenniejsza jest ich ogólna wartość dla lokalnej sieci bezprzewodowej, którą obsługują. Pojedyncza Wieża komórkowa jest porównywalna do kilometrowego odcinka drogi międzystanowej. Pomyśl tylko, co by się stało, gdybyś jechał dziś drogą i brakowało jej fragmentu. Możesz być w stanie znaleźć alternatywną trasę, ale Twoja podróż nie będzie tak szybka i wygodna.

dlatego dostawca usług komórkowych stara się chronić swoje prawa w ramach każdej umowy i jest odporny, dając właścicielowi nieruchomości prawo do wypowiedzenia dzierżawy wieży komórkowej. Biorąc to pod uwagę, Istnieje kilka sposobów na właściciela nieruchomości, aby zachować elastyczność w zakresie przyszłego korzystania z ich nieruchomości, a nawet uzyskać pewne prawa do wypowiedzenia umowy najmu w oparciu o konkretne przyszłe zmiany w ogólnej nieruchomości.

zrozumienie wszystkich elementów dzierżawy wieży komórkowej jest ważne, dzięki czemu możesz upewnić się, że możesz uzyskać najlepszą ogólną strukturę dzierżawy przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów. Właściciele nieruchomości powinni być w pełni świadomi wartości nieruchomości swojej witryny i możliwości wystąpienia czynników negocjacyjnych, takich jak dłuższy lub krótszy okres najmu lub wypowiedzenie w przypadku określonego zdarzenia (sprzedaż, przebudowa lub nawet refinansowanie ich nieruchomości).

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *