Virginia Beach Protective order

en skyddande order är en order som i huvudsak säger att en individ inte ska ha någon kontakt med en annan person. Virginia Beach skyddande order kan dock variera. Det kan inte finnas någon fientlig kontakt, vilket betyder antingen inga slagsmål, inga argument eller något till ett direkt förbud mot all kontakt. Vanligtvis gäller det också att ha tredje part vidarebefordra ett meddelande till personen.

begränsnings-och skyddsorder används ofta omväxlande. Ett besöksförbud gäller emellertid i allmänhet civilrättsliga frågor. En person ser vanligtvis det språket under Virginia Code for civil matters I grund och botten, spärra en individ från fastigheten medan en skyddande order används i brottmål för att hålla människor isär. Om du har beviljats en Virginia Beach skyddande order, kontakta en våld försvarsadvokat erfarenhet av dessa fall är din bästa handlingssätt framåt.

utfärda skyddsorder

antingen domaren eller domaren utfärdar Virginia Beach skyddande Order. Ofta är den person som anklagas för skyddsordern inte närvarande för att debiteras. Normalt kommer individen att gå framför domaren eller framför en domare och domaren kommer att utfärda en tillfällig eller en nödskyddsorder beroende på omständigheterna. När den anklagade serveras med den skyddande ordern, en fullständig utfrågning sätts under en skyddande order.

om det påstådda offret kommer in och visar att de har utsatts för våld eller hot och domaren eller domaren anser att det finns en möjlighet, en verklig möjlighet, att det kan bli ytterligare våld mot den här personen, kan domaren utfärda ett besöksförbud.

det kan hålla en individ ur huset. Till exempel, en hel del våld avgifter förekommer i en persons hem och om en person är under en skyddande order, att skyddande order kan säga att personen är utestängd från huset och han eller hon kan ha bevis i huset som kan påverka det fall att han eller hon inte har tillgång till och även om den personen kan komma in i huset och kanske kan göra arrangemang för att komma till huset senare när den klagande vittnet är inte där, bevisen kan vara borta. Det kan vara ett verkligt problem.

påverkan på ett pågående brottmål

Virginia Beach skyddande order kan påverka ett pågående brottmål genom att lägga till ännu en avgift. Detta är något som kan begränsa en persons förmåga att prata med vittnen. Det är en annan potentiell vägspärr som kan resa upp en individ. Om de bryter mot villkoren i skyddsordningen kan det orsaka ytterligare problem och vara ett hinder för en viss upplösning.

ändra en skyddsorder

en skyddsorder kan pågå i upp till två år. Men för att ändra eller förlänga ordern måste den gå framför en domare. Om det var en 90-dagars skyddsorder och personen vill ha den förlängd i hela två år eller om de vill släppa den, måste den som tog ut skyddsordern lämna in ett förslag till domstolen som ber domaren att ändra villkoren för nyare.

en skyddsordning kan ändras genom rörelse. Endera parten kan göra en rörelse men vanligtvis är det partiet som begär skyddsordern. De måste flytta domstolen och sedan om personen kan visa god sak eller varför de ska ändra det, antingen ändrar de villkoren för det eller släpper skyddsordern helt och domaren kommer att göra det.

Orderkrav

ofta kräver en skyddande order att personen flyttar ut ur sitt hem. De kan inte ha ett skjutvapen när de är under en skyddande ordning så att personen måste ge upp sina vapen och den personen kan inte köpa någon pistol medan det är i kraft. Om det finns tidigare barn inblandade, den personen måste göra arrangemang för en annan part att hantera vårdnad frågor, pick-ups, och drop-offs.

kontakta en advokat

skyddande order i Virginia Beach kan vara förvirrande att hantera. Detta är något som kan begränsa en persons förmåga att prata med vittnen. Det är ett annat potentiellt potthål som han eller hon kan få problem om den personen bryter mot villkoren i skyddsordningen. Det kan vara ett hinder för en viss upplösning. En advokat som har erfarenhet av Virginia Beach protective order kan hjälpa en genom processen om den beviljas en skyddande order. Kontakta en Virgina Beach protective order advokat idag.

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *