Virginia Beach Protective Orders

nakaz ochronny jest nakazem, który zasadniczo mówi, że jednostka nie ma kontaktu z inną osobą. Jednak Zamówienia ochronne Virginia Beach mogą się różnić. Nie może być żadnego wrogiego kontaktu, co oznacza albo brak walk, żadnych kłótni, albo cokolwiek do całkowitego zakazu wszelkich kontaktów. Zazwyczaj odnosi się to również do osób trzecich przekazujących wiadomość dla danej osoby.

zakazy krępowania i zabezpieczenia są często stosowane zamiennie. Jednakże zakaz zbliżania się stosuje się zazwyczaj do spraw cywilnych. Osoba zwykle postrzega ten język zgodnie z kodeksem Wirginii w sprawach cywilnych zasadniczo, wykluczając osobę z nieruchomości, podczas gdy nakaz ochronny jest używany w sprawach karnych, aby utrzymać ludzi z dala. Jeśli przyznano ci nakaz ochrony Virginia Beach, skontaktowanie się z prawnikiem ds. obrony przed przemocą domową doświadczonym w tych przypadkach jest najlepszym sposobem działania.

wydawanie nakazów ochronnych

albo sędzia albo sędzia wydają nakaz ochronny Virginia Beach. Często osoba oskarżona o nakaz ochronny nie jest obecna, aby zostać oskarżona. Zwykle osoba będzie szła przed sędzią lub przed sędzią, a sędzia wyda tymczasowy lub nagły nakaz ochronny w zależności od okoliczności. Po doręczeniu oskarżonemu tego nakazu ochronnego następuje pełne przesłuchanie.

Jeśli domniemana ofiara wejdzie i wykaże, że została poddana przemocy lub groźbie, a sędzia lub sędzia uważa, że istnieje możliwość, realna możliwość, że może nastąpić dalsza przemoc wobec tej osoby, sędzia może wydać zakaz zbliżania się.

To może trzymać osobę z dala od domu. Na przykład, wiele zarzutów o przemoc domową występuje w domu danej osoby, a jeśli dana osoba jest objęta nakazem ochronnym, ten nakaz ochronny może powiedzieć, że osoba jest wykluczona z domu i może mieć dowody w domu, które mogą mieć wpływ na sprawę, do której nie ma dostępu, a nawet jeśli ta osoba może dostać się do domu i może dokonać ustaleń, aby dostać się do domu później, gdy nie ma skarżącego świadka, dowody mogą zniknąć. To może być prawdziwy problem.

wpływ na trwającą sprawę karną

nakaz ochrony Virginia Beach może wpłynąć na trwającą sprawę karną, dodając jeszcze jedną opłatę. To jest coś, co może ograniczyć zdolność osoby do rozmowy ze świadkami. To kolejna potencjalna blokada, która może potknąć się o jednostkę. Jeśli naruszają one warunki nakazu ochronnego, może to powodować dodatkowe problemy i stanowić przeszkodę w pewnym rozwiązaniu.

modyfikowanie nakazu ochronnego

nakaz ochronny może trwać do dwóch lat. Aby jednak zmienić lub przedłużyć nakaz, musi on przejść przed sędzią. Jeśli był to 90-dniowy nakaz ochronny, a osoba, która chce go przedłużyć o pełne dwa lata, lub jeśli chce go wycofać, osoba, która go wydała, musi złożyć wniosek do sądu z prośbą o zmianę warunków nowszych.

porządek ochronny można modyfikować ruchem. Każda ze Stron może złożyć wniosek, ale zwykle to strona żąda nakazu ochronnego. Muszą przesunąć sąd, a następnie, jeśli dana osoba może wykazać słuszną przyczynę lub dlaczego powinna ją zmienić, albo zmienić jej Warunki, albo całkowicie zrezygnować z nakazu ochronnego i sędzia to zrobi.

wymagania dotyczące zamówienia

często nakaz ochronny wymaga wyprowadzki z domu. Nie mogą posiadać broni palnej, gdy są pod nakazem ochrony, więc osoba musi zrezygnować z broni i osoba ta nie może kupić żadnej broni, gdy jest to skuteczne. Jeśli chodzi o wcześniejsze Dzieci, Ta osoba musi zorganizować dla innej strony obsługę spraw związanych z opieką, pick-Up 'ami i drop-off’ ami.

kontakt z adwokatem

rozkazy ochronne w Virginia Beach mogą być mylące w obsłudze. To jest coś, co może ograniczyć zdolność osoby do rozmowy ze świadkami. Jest to kolejna potencjalna dziura w garnku, która może mieć kłopoty, jeśli ta osoba naruszy warunki nakazu ochronnego. Może to być przeszkodą w podjęciu decyzji. Prawnik doświadczony w Virginia Beach nakazów ochronnych może pomóc jeden przez proces, jeśli przyznano nakaz ochronny. Proszę skontaktować się z Virgina Beach Protective Order adwokat dzisiaj.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *