Virginia Beach Protective Orders

een beschermingsbevel is een bevel dat in wezen zegt dat een individu geen contact mag hebben met een andere persoon. Echter, Virginia Beach beschermende orders kunnen variëren. Er kon geen vijandig contact zijn, dus geen gevechten, geen argumenten, of iets om alle contact te verbieden. Meestal, dat geldt ook voor het hebben van derden doorgeven van een bericht voor de persoon.

fixatie-en beschermingsbevelen worden vaak door elkaar gebruikt. Een straatverbod is echter in het algemeen van toepassing op burgerlijke zaken. Een persoon ziet meestal dat de taal onder de Virginia Code for civil matters in principe, het uitsluiten van een individu van het eigendom, terwijl een beschermingsbevel wordt gebruikt in strafzaken om mensen uit elkaar te houden. Als u zijn verleend een Virginia Beach beschermende order, contact opnemen met een huiselijk geweld verdediging advocaat ervaren met deze gevallen is uw beste manier van handelen vooruit.

het geven van beschermende bevelen

ofwel de rechter of de magistraat geven Virginia Beach beschermende bevelen. Vaak is de persoon die wordt belast met het beschermingsbevel niet aanwezig om in rekening te worden gebracht. Normaal gesproken zal het individu voor de magistraat of voor een rechter gaan en zal de rechter een tijdelijk of een noodbeschermend bevel geven, afhankelijk van de omstandigheden. Zodra de verdachte is gediend met dat beschermingsbevel, wordt een volledige hoorzitting ingesteld onder een beschermingsbevel.

als het vermeende slachtoffer binnenkomt en aantoont dat het slachtoffer is blootgesteld aan geweld of een bedreiging en de magistraat of een rechter gelooft dat er een mogelijkheid is, een reële mogelijkheid, dat er nog meer geweld zou kunnen worden gedaan aan deze persoon, dan kan de rechter een straatverbod uitvaardigen.

Het kan een individu buiten het huis houden. Bijvoorbeeld, veel van huiselijk geweld aanklachten komen voor in iemands huis en als een individu onder een beschermingsbevel, dat beschermende bevel kan zeggen dat die persoon is uitgesloten van het huis en hij of zij kan bewijs in het huis dat de zaak kan beïnvloeden dat hij of zij geen toegang tot hebben en zelfs als die persoon kan krijgen in het huis en misschien kan regelen om later naar het huis wanneer de klagende getuige is er niet, het bewijs kan zijn verdwenen. Het kan een echt probleem zijn.

Impact op een lopende strafzaak

beschermingsbevelen van Virginia Beach kunnen een lopende strafzaak beïnvloeden door nog een aanklacht toe te voegen. Dit is iets dat iemands vermogen om met getuigen te praten kan beperken. Het is een andere potentiële wegversperring die een individu kan struikelen. Als ze de voorwaarden van het beschermingsbevel schenden, kan dit extra problemen veroorzaken en een belemmering vormen voor een bepaalde oplossing.

wijziging van een beschermingsbevel

een beschermingsbevel kan maximaal twee jaar duren. Echter, om de volgorde te wijzigen of uit te breiden, moet het voor een rechter gaan. Als het een beschermingsbevel van 90 dagen was en de persoon het met een volle twee jaar wil verlengen of als hij het wil laten vallen, moet de persoon die het beschermingsbevel heeft genomen een motie indienen bij de rechtbank met het verzoek aan de rechter om de voorwaarden van Nieuwer te wijzigen.

een beschermingsbevel kan worden gewijzigd door beweging. Beide partijen kunnen een motie indienen, maar meestal is het de partij die om het beschermingsbevel verzoekt. Ze moeten de rechtbank verplaatsen en dan als de persoon een goede reden kan tonen of waarom ze het moeten veranderen, veranderen ze de voorwaarden ervan of laten ze het beschermingsbevel volledig vallen en de rechter zal het doen.

Ordervereisten

vaak vereist een beschermingsbevel dat de persoon zijn huis verlaat. Ze kunnen geen vuurwapen bezitten wanneer ze onder een beschermingsbevel staan, zodat die persoon zijn wapens moet opgeven en die persoon kan geen wapen kopen zolang dat in werking is. Als er kinderen uit het verleden bij betrokken zijn, moet die persoon regelingen treffen voor een andere partij om voogdijzaken, pick-ups en drop-offs te behandelen.

contact opnemen met een advocaat

beschermingsbevelen in Virginia Beach kunnen verwarrend zijn. Dit is iets dat iemands vermogen om met getuigen te praten kan beperken. Het is een ander potentieel pot gat dat hij of zij in de problemen kan komen als die persoon de voorwaarden van het beschermingsbevel schendt. Het kan een belemmering zijn voor een bepaalde resolutie. Een advocaat ervaren met Virginia Beach beschermende orders kan helpen een door het proces als verleend een beschermend bevel. Neem vandaag nog contact op met de advocaat van Virgina Beach.

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *