Amerikaanse vlag Display FAQ

kan een vlag die een kist bedekt heeft, worden weergegeven na het oorspronkelijke gebruik?

Er zijn geen bepalingen in de Vlagcode om iets anders te suggereren. Het zou een passend eerbetoon zijn aan de nagedachtenis van de overleden veteraan en zijn of haar dienst aan een dankbare natie als de kist vlag wordt getoond.

kan de Amerikaanse vlag worden weergegeven bij slecht weer?

de vlag mag niet worden weergegeven op dagen dat het weer slecht is, met uitzondering van een vlag voor alle weersomstandigheden (nylon of ander niet-absorberend materiaal). Echter, de meeste vlaggen zijn gemaakt van all-weather materialen.

Wat is het belang van het tonen van de vlag op de helft van de notenbalk?

dit gebaar is een teken om aan te geven dat de natie rouwt om de dood van een individu(s), zoals de dood van de president of voormalig president, vicepresident, Hooggerechtshof Justitie, lid van het Congres, secretaris van een uitvoerende of militaire afdeling, enz. Alleen de president of een gouverneur van de staat kan bevelen dat de vlag bij de helft van het personeel wordt uitgestald. De eer en eerbied toegekend aan deze plechtige daad wordt snel uitgehold door die individuen en instanties die de vlag bij de helft van het personeel op ongepaste gelegenheden tonen zonder de juiste autoriteit om dat te doen.

wanneer de vlag niet van een notenbalk wordt gehesen, hoe moet deze dan worden weergegeven?

Het moet verticaal worden weergegeven, zowel binnen als buiten, en opgehangen zodat de plooien vrij vallen alsof de vlag bemand is. De strepen mogen horizontaal of verticaal tegen een muur worden aangebracht en de Unie moet zich bovenaan en rechts van de vlag bevinden (dat wil zeggen links van de waarnemer). Wanneer de vlag in een venster van een huis of een bedrijf wordt weergegeven, moet de vlag op dezelfde manier worden weergegeven (dat wil zeggen met het Unie-of blauwe veld links van de waarnemer in de straat).

Hoe worden onbruikbare vlaggen vernietigd?

De Vlagcode suggereert dat wanneer een vlag zijn nuttige doel heeft gediend, ” het moet worden vernietigd, bij voorkeur door branden.”Voor individuele burgers moet dit discreet gebeuren, zodat de daad van vernietiging niet wordt gezien als een protest of ontheiliging. Veel Amerikaanse Legioen berichten voeren verwijdering van onbruikbare vlag ceremonies op 14 juni, Vlag Dag. Dergelijke ceremonies zijn bijzonder waardige en plechtige gelegenheden voor het aftreden van onbruikbare vlaggen.

kan de vlag worden gewassen of gestoomd?

Ja. Geen enkele bepaling van de Vlagcode verbiedt dergelijke zorg. De beslissing om te wassen of stomen zou afhangen van het materiaal.

moet u de vlag vernietigen als hij de grond raakt?

De Vlagcode geeft aan dat de vlag niets daaronder mag raken, inclusief de grond. Dit wordt vermeld om aan te geven dat de vlag zorgvuldig moet worden gehanteerd om te voorkomen dat deze vuil of beschadigd raakt. Je hoeft de vlag niet te vernietigen als dit gebeurt. Zolang de vlag geschikt blijft voor display, zelfs als wassen of stomerij vereist is, mag u de vlag blijven tonen als symbool van ons grote land.

Wat is de juiste methode om de vlag te vouwen?

De Vlagcode vereist geen specifieke methode. Echter, een traditie van vouwen heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld die een driehoekige vorm produceert, zoals die van een driehoekige hoed met alleen de blauwe Unie.

mag een persoon, anders dan een veteraan, zijn of haar kist laten draperen met de vlag van de Verenigde Staten?

Ja. Hoewel deze eer meestal gereserveerd is voor veteranen of hoog aangeschreven staats-en nationale figuren, verbiedt de Vlagcode dit gebruik niet.

Wat is de Betekenis van de gouden rand op sommige Amerikaanse vlaggen?

Records geven aan dat fringe al in 1835 voor het eerst op de vlag werd gebruikt. Pas in 1895 werd het officieel toegevoegd aan de nationale vlag voor alle legerregimenten. Voor civiel gebruik is fringe niet vereist als integraal onderdeel van de vlag, noch kan worden gezegd dat het gebruik ervan een ongeoorloofde aanvulling vormt op het door de wet voorgeschreven ontwerp. Fringe wordt alleen gebruikt als een eervolle verrijking.

wat wordt bedoeld met het eigen recht van de vlag?

het “recht” als de erepositie ontwikkelde zich vanaf het moment dat de rechterhand de “wapenhand” of “punt van gevaar” was.”De rechterhand, opgeheven zonder wapen, was een teken van vrede. De rechterhand, voor elke waarnemer, is de linkerhand van de waarnemer. Daarom, zoals gebruikt in de vlag Code, de vlag en/of blauwe veld wordt weergegeven aan de linkerkant van de waarnemer, dat is de vlag “eigen recht.”

is het gepast om ‘ s nachts de Amerikaanse vlag te voeren?

De Vlagcode geeft aan dat het de universele gewoonte is om de vlag alleen te tonen van zonsopgang tot zonsondergang op gebouwen en op stationaire vlaggenstokken in de open lucht. Echter, wanneer een patriottisch effect gewenst is, kan de vlag 24 uur per dag worden weergegeven indien goed verlicht tijdens de uren van duisternis. Het Amerikaanse Legioen interpreteert “juiste verlichting” als een licht dat specifiek is geplaatst om de vlag te verlichten (bij voorkeur) of met een lichtbron die voldoende is om de vlag te verlichten, zodat het als zodanig herkenbaar is voor de toevallige waarnemer.

Wat moet de positie van de vlag zijn wanneer een staf in een kerk, een openbare zaal of een andere openbare ontmoetingsplaats wordt uitgestald, zowel binnen als buiten, op het perron of op de grond op de begane grond?

bij gebruik op het platform van een luidspreker moet de vlag, indien vlak weergegeven, boven en achter de luidspreker worden weergegeven. Wanneer de vlag wordt getoond vanaf een staf in een kerk, openbare auditorium of ontmoetingsplaats, moet de vlag de positie van superieure prominentie houden, voorafgaand aan het publiek, en in de positie van EER bij de predikant of spreker rechts als hij het publiek gezicht. Voordat de Vlagcode in 1976 veranderde, was de weergaveprocedure enigszins anders. Nu, de bemande vlag moet altijd worden geplaatst aan de rechterkant van de spreker (waarnemer links) ongeacht een platform of vloerniveau.

Wat zijn de straffen voor de fysieke ontheiliging van de vlag?

Er zijn momenteel geen sancties voor de fysieke ontheiliging van de vlag. Het Amerikaanse Legioen en andere leden van de Citizens Flag Alliance blijven werken aan een grondwetswijziging om de vlag te beschermen tegen fysieke ontheiliging.

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *