Grote verenigde theorie

Einsteins onderbroken droom

Einstein-Lotte-Jacobi.JPG

foto: Lotte Jacobi Collection © University of New Hampshire

de kwantumtheorie vorderde gestaag door het begin van de 20e eeuw—en dat deed Einsteins ontevredenheid erover. De theorie voorspelt hoe discrete energiepakketten, quanta genaamd, zich zullen gedragen op basis van statistische waarschijnlijkheden in plaats van directe waarnemingen. Einstein hield van sommige aspecten van de kwantumtheorie, maar hij accepteerde nooit de statistische basis ervan als een middel om de fysieke wereld volledig te beschrijven.hij dacht dat deze nieuwe tak van de fysica niet de harmonieuze manier omarmde waarop God het universum schiep.

“kwantummechanica is zeer de moeite waard. Maar een innerlijke stem vertelt me dat dit nog niet het juiste spoor is. De theorie levert veel op, maar het brengt ons nauwelijks dichter bij de geheimen van de oude.”Instinct dreef Einstein om zijn laatste decennia door te brengen met worstelen om de subatomaire en universele rijken onder één “Grand Unified Theory.”Maar zijn gevoel gaf uiteindelijk toe aan twijfel. “Al mijn pogingen om de theoretische basis van de natuurkunde aan te passen aan deze nieuwe vorm van kennis zijn echter volledig mislukt,” schreef hij. “Het was alsof de grond onder me vandaan was getrokken….”Toch hoopte Einstein dat zijn werk de moderne natuurkunde een nieuwe richting zou wijzen. Natuurkundigen volgen vandaag de dag nog steeds de grote verenigde theorie.ongeveer een halve eeuw is verstreken sinds Einstein stopte met het nastreven van één “theorie van alles”, maar veel natuurkundigen gaan vandaag door met het nastreven van een grote verenigde theorie in een poging om de aard van materie, energie, ruimte en tijd te begrijpen.

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *