Grand Unified Theory

Einsteins afbrudte drøm

Einstein-Lotte-Jacobi.jpg

foto: Lotte Jacobi Collection Kris Universitet i ny Hampshire

kvanteteori avancerede støt gennem det tidlige 20.århundrede—og det gjorde Einsteins utilfredshed med det også. Teorien forudsiger, hvordan diskrete pakker af energi, kaldet kvanta, vil opføre sig baseret på statistiske sandsynligheder i stedet for direkte observationer. Einstein kunne godt lide nogle aspekter af kvanteteori, men han accepterede aldrig dets statistiske grundlag som et middel til fuldstændigt at beskrive den fysiske verden.

han troede, at denne nye gren af fysik ikke omfavnede den harmoniske måde, hvorpå Gud skabte universet.

“kvantemekanik er meget værd at overveje. Men en indre stemme fortæller mig, at dette endnu ikke er det rigtige spor. Teorien giver meget, men det bringer os næppe tættere på den gamle hemmeligheder.”Instinkt kørte Einstein til at tilbringe sine sidste årtier kæmper for at mesh de subatomære og universelle riger under en “Grand Unified Theory.”Men hans magefølelse gav til sidst tvivl. “Alle mine forsøg på at tilpasse fysikens teoretiske fundament til denne nye type viden mislykkedes fuldstændigt,” skrev han. “Det var som om Jorden var blevet trukket ud under mig….”Alligevel håbede Einstein, at hans arbejde ville pege moderne fysik i en ny retning. Fysikere forfølger i dag stadig den store samlede teori.

beskrivelse af universet

omkring et halvt århundrede er gået siden Einstein ophørte med sin forfølgelse af en “teori om alt”, men mange fysikere fortsætter i dag jagten på en stor samlet teori i et forsøg på at forstå materiens, energiens, rumets og tidens natur.

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *