Påverkar insamling av kundens kundfordringar nettoresultatet?

att samla in kundfordringar som finns i ett företags bokföring påverkar inte bolagets nettoresultat. (Generellt sett är nettoresultatet intäkter minus kostnader.)

under periodiseringsbasen för redovisning redovisas intäkter och kundfordringar när ett företag säljer produkter eller tjänar avgifter genom att tillhandahålla tjänster på kredit. Vid leverans av varor eller tjänster debiterar företaget kundfordringar och krediterar försäljningsintäkter eller serviceintäkter. När en kundfordran samlas in 30 dagar senare reduceras tillgångskonto kundfordringar och tillgångskontokontot ökar. Inget intäktskonto är inblandat vid insamlingstillfället.

din fråga visar skillnaden mellan ett kvitto och en inkomst. Kontantinkomster från insamling av kundfordringar eller från intäkterna från ett banklån är inte intäkter. Intäkter är belopp som företag tjänar genom sin verksamhet genom att sälja produkter eller tillhandahålla tjänster (oavsett om kontanter tas emot vid tidpunkten för försäljningen eller tjänsten).

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *