Heeft het verzamelen van debiteuren van een klant invloed op het netto-inkomen?

het innen van vorderingen in de boekhouding van een onderneming heeft geen invloed op de netto-inkomsten van de onderneming. (In het algemeen, netto-inkomen is inkomsten minus kosten.)

op basis van de periodetoerekening worden inkomsten en vorderingen geboekt wanneer een onderneming producten verkoopt of vergoedingen verdient door diensten op krediet te verlenen. Op het punt van de levering van de goederen of diensten, het bedrijf debiteert debiteuren en crediteert omzet of dienst inkomsten. Wanneer een debiteur 30 dagen later wordt geïnd, wordt de debiteurenrekening verminderd en wordt de kasmiddelen van de activarekening verhoogd. Op het moment van inning is er geen rekening met inkomsten.

uw vraag brengt het verschil tussen een ontvangstbewijs en een omzet aan het licht. Kasontvangsten uit het innen van vorderingen of uit de opbrengst van een banklening zijn geen inkomsten. Inkomsten zijn bedragen die ondernemingen verdienen via hun activiteiten door producten te verkopen of diensten te verlenen (ongeacht of er al dan niet contant geld wordt ontvangen op het moment van de verkoop of de dienst).

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *