Virginia Beach Ochranné Příkazy

ochranný příkaz je příkaz, který v podstatě říká, že jedinec není v kontaktu s jinou osobou. Ochranné příkazy Virginia Beach se však mohou lišit. Nemohlo dojít k nepřátelskému kontaktu, což znamená buď žádné boje, žádné argumenty, nebo cokoli k přímému zákazu veškerého kontaktu. Obvykle, to platí také pro to, aby třetí strany předaly zprávu dané osobě.

omezující a ochranné příkazy se často používají zaměnitelně. Soudní příkaz se však obecně vztahuje na občanské záležitosti. Osoba obvykle vidí tento jazyk podle virginského zákoníku pro občanské záležitosti v zásadě, blokování jednotlivce z majetku, zatímco ochranný příkaz se používá v trestních věcech, aby se lidé oddělili. Pokud vám byl udělen ochranný příkaz Virginia Beach, kontaktování obhájce domácího násilí, který má zkušenosti s těmito případy, je vaším nejlepším postupem vpřed.

vydávání ochranných příkazů

soudce nebo soudce vydávají Ochranné příkazy Virginia Beach. Často, osoba, která je obviněna z ochranného příkazu, není přítomna, aby byla účtována. Normálně, jednotlivec půjde před soudce nebo před soudce a soudce vydá dočasný nebo nouzový ochranný příkaz v závislosti na okolnostech. Jakmile je obviněnému doručen tento ochranný příkaz, úplné slyšení je stanoveno na základě ochranného příkazu.

v Případě, že údajná oběť přijde a ukazuje, že byly vystaveny násilí nebo hrozbu a soudce nebo soudce domnívá se, že je možnost, reálná možnost, že tam by mohl být další násilí udělat, aby se tato osoba, pak soudce může vydat soudní příkaz.

může udržet jednotlivce mimo dům. Například, mnoho obvinění z domácího násilí se vyskytují v domácnosti osoby a pokud jedinec je pod ochranný příkaz, že ochranný příkaz může říci, že člověk je vyloučen z domu, a on nebo ona může mít důkazy v domě, který může mít vliv v případě, že on nebo ona nemá přístup a i v případě, že se člověk může dostat do domu a možná, že může zařídit, aby si na dům, později, když si stěžovat svědek není, důkazy by mohly být pryč. Může to být skutečný problém.

Dopad na probíhající trestní řízení

Ochranné příkazy Virginia Beach mohou ovlivnit probíhající trestní řízení přidáním dalšího obvinění. To je něco, co může omezit schopnost člověka mluvit se svědky. Je to další potenciální zátaras, který může zakopnout jednotlivce. Pokud poruší podmínky ochranného příkazu, může to způsobit další problémy a být překážkou k určitému řešení.

úprava ochranného příkazu

ochranný příkaz může trvat až dva roky. Aby však bylo možné objednávku změnit nebo prodloužit, musí jít před soudce. Kdyby to bylo 90-ti denní ochranné pořádku a člověk si přeje, aby si to prodloužit o celé dva roky nebo zda si přejí drop to, že člověk, který vytáhl ochranný příkaz musí podat návrh soudu žádá soudce, aby změnit podmínky novější.

ochranný příkaz lze upravit pohybem. Každá strana může podat návrh, ale obvykle, je to strana, která požaduje ochranný příkaz. Musí přesunout soud a pak, pokud osoba může prokázat dobrý důvod nebo proč by to měla změnit, buď změní podmínky, nebo úplně zruší ochranný příkaz a soudce to udělá.

požadavky na objednávku

ochranný příkaz často vyžaduje, aby se osoba odstěhovala ze svého domova. Nemohou vlastnit střelnou zbraň, když jsou pod ochrannou pořadí tak, že člověk musí vzdát svých zbraní, a že člověk nemůže koupit jakoukoli zbraň, zatímco to je ve skutečnosti. Pokud se jedná o minulé děti, tato osoba musí zajistit, aby jiná strana vyřizovala záležitosti vazby, pick-upy, a drop-off.

kontaktování právníka

Ochranné příkazy ve Virginia Beach mohou být matoucí. To je něco, co může omezit schopnost člověka mluvit se svědky. Je to další potenciální díra v hrnci, kterou se může dostat do potíží, pokud tato osoba poruší podmínky ochranného příkazu. Může to být překážkou k určitému řešení. Právník se zkušenostmi s Virginia Beach ochranné příkazy, může pomoci prostřednictvím procesu, pokud poskytnuté ochranné opatření. Obraťte se na Virginia Beach ochranný příkaz právník ještě dnes.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *