Blog

Důležitost Modlitby

Můj duch je rozdrcen. Cítím se poražený a zanedbaný. Naše rodina cestuje po nějakém opravdu skalnatém území a upřímně, Vůbec se mi to nelíbí. Kdo rád prochází bouří? Nikdo. Ale také vím, že mě může buď odvést od Boha, nebo mě přiblížit. Rozhodl jsem se přiblížit se a držet se modlitby.

jaký je váš modlitební život? Setkáváte se s ním a sdílíte své srdce? Zde je několik důvodů, proč byste se měli ujistit, že je na vašem seznamu úkolů každý den, po celou dobu.

význam modlitby

modlitba je jednou z nejdůležitějších věcí, které může křesťan udělat. Je to čas, kdy komunikují s Bohem, a mělo by se to brát velmi vážně. I když v modlitbě existuje hluboký teologický význam, nemusí to být něco komplikovaného a obtížného. Je to něco, co může udělat kdokoli kdekoli a kdykoli.

přibližování se k Bohu

je nemožné někoho poznat, pokud s ním netrávíte čas. Modlitba je příležitost trávit čas s Bohem. Chcete-li skutečně pochopit Boží srdce, musíte se modlit. V Janovi 15: 15 Ježíš říká, že už nás nazývá svými služebníky, ale nazývá nás svými přáteli. Mluvit s Bohem rozvíjí hlubší vztah s ním. Čím hlubší je vztah, tím více času s ním chcete strávit. V 1. Korintským 3: 9 nás Bůh nazývá svými spolupracovníky. Jak můžeme být jeho spolupracovníky, když s ním odmítneme mluvit?

Modlitba přináší světlo do tmy

někdy zapomínáme, jak mocná je modlitba. Nebojujeme proti něčemu imaginárnímu. Naše modlitby bojují proti duchovním bitvám, které přetrvávají na temných místech. Efezským 6:12 říká, „Pro náš boj není proti tělu a krvi, ale proti vládcům, proti autoritám, proti mocnostem tohoto temného světa a proti duchovním silám zla v nebeských sfér.“Síla modlitby je tak velká, že má moc porazit ďábla a jeho moc nad námi. Chce nás zničit, ale Bůh nás chce přiblížit k němu. Modlitba je náš nástroj k vítězství v této bitvě. Modlitba nám dává sílu a víru, abychom závod dokončili vítězně.

modlitba nás mění

často si myslíme, že modlitba mění Boha. To prostě není tento případ. Modlitba nás mění. Když trávíme čas s Bohem, pracuje na tom, aby změnil naše srdce, aby bylo více jako jeho. Čím více času s ním trávíme, tím více jsme jako On. Naše zvyky a životní styl se mění. Už Nežijeme život zaměřený na sebe, ale život zaměřený na ostatní s čistým a upřímným srdcem. Modlitba nás mění naruby.

Modlitba chrání

ochrana je naše jen pro dotazování. Musíme se každý den modlit za ochranu našich blízkých. Modlete se za své blízké jménem, jeden po druhém. Nikdy se nemůžete příliš modlit za jednu osobu. Někdy pomáhá vytvořit seznam všech lidí, za které se musíte každý den modlit. To nám nejen nabízí ochranu, ale také je skvělým příkladem pro naše děti.

modlíte se denně za svého manžela a děti za ochranu?

Modlitba přináší průlomy v životě

jedním z nejdůležitějších aspektů modlitby ve vašem životě jsou průlomy, které přicházejí. Někdy čelíme ničivým okolnostem a máme pocit, že se nemáme kam obrátit. V tu chvíli bychom se měli modlit (i když by tam mělo být také spousta modliteb předem). Půst a modlitby jsou také silné. Někdy potřebujete zprávu od Boha a musíte se soustředit pouze na něj, abyste ji získali. Během modlitby a čekání to může být bolestivé, ale jakmile ji obdržíte, budete tak šťastní, že jste ho hledali. Zatímco čekáte, můžete také zpívat chválné písně, číst Bibli nebo cokoli jiného, co vás k němu přiblíží. I když se průlom ten den nestane, obdržíte sílu a milost, abyste mohli pokračovat. Nakonec obdržíte odpověď na své modlitby, nebo mír o čekání déle. Když se podíváte zpět přes tuto dobu budete s největší pravděpodobností vidět jako některé z nejvíce duchovně bohaté době svého života.

potřebujete dnes průlom?

Foto Úvěru

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *