Má inkaso pohledávek zákazníka vliv na čistý příjem?

inkaso pohledávek, které jsou v účetních záznamech společnosti, neovlivní čistý příjem společnosti. (Obecně řečeno, čistý příjem je příjem minus výdaje.)

na akruálním základě účetnictví se výnosy a pohledávky zaznamenávají, když společnost prodává produkty nebo získává poplatky poskytováním služeb na úvěr. V okamžiku dodání zboží nebo služeb společnost odečte pohledávky a úvěry z prodeje nebo výnosy ze služeb. Když je pohledávka na účtu inkasována o 30 dní později, sníží se pohledávka na účtu aktiv a zvýší se hotovost na účtu aktiv. V době inkasa není zahrnut žádný účet příjmů.

vaše otázka objasňuje rozdíl mezi účtenkou a příjmem. Peněžní příjmy z inkasa pohledávek nebo z výnosů z bankovního úvěru nejsou příjmy. Příjmy jsou částky, které společnosti získat prostřednictvím jejich činnost tím, že prodává výrobky nebo poskytuje služby (též v hotovosti je přijata v době prodeje nebo služby).

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *