Czy ściągnięcie należności Klienta wpływa na zysk netto?

Windykacja należności znajdujących się w ewidencji księgowej spółki nie wpłynie na przychody netto spółki. (Ogólnie rzecz biorąc, dochód netto to przychody minus wydatki.)

zgodnie z zasadą memoriałową księgowości przychody i należności są rejestrowane, gdy firma sprzedaje produkty lub pobiera opłaty świadcząc usługi na kredyt. W momencie dostawy towarów lub usług Spółka obciąża należności i ujmuje przychody ze sprzedaży lub przychody z usługi. W przypadku odbioru należności z rachunku 30 dni później, należności z rachunku aktywów są zmniejszane, a środki pieniężne z rachunku aktywów są zwiększane. W momencie pobierania nie ma konta przychodów.

twoje pytanie pokazuje różnicę między paragonem a przychodem. Wpływy gotówkowe z należności lub z wpływów z kredytu bankowego nie są przychodami. Przychody to kwoty, które firmy osiągają poprzez swoją działalność poprzez sprzedaż produktów lub świadczenie Usług (niezależnie od tego, czy gotówka została otrzymana w momencie sprzedaży lub usługi).

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *