Kan Jeg Gjøre En Smerte Og Lidelse Krav Uten Advokat?

De fleste bilulykkessaker, uavhengig av advokatrepresentasjon, avgjøres gjennom forhandlinger, før de selv kommer til rettssaken fase. Hvis du var involvert i en mindre bilulykke, kan du være i stand til å håndtere saken uten en advokat. Men for å representere deg selv, bør du utføre tilstrekkelig forskning og få råd om den beste måten å fortsette med kravet ditt. Les videre for å oppdage noen grunnleggende prosedyrer og tips om hvordan du gjør en smerte og lidelse krav uten advokat.

Hva Er Smerte og Lidelse?

Smerte og lidelse er noen mental eller fysisk nød som du kan søke erstatning i din bilulykke krav. Smerte og lidelse skader er basert på type skade og alvoret i smerten du led. De fleste stater anser smerte og lidelse skader som en del av ikke-økonomiske skader( eller også kalt generelle skader), som refererer til eventuelle immaterielle tap der pengeverdier er vanskelig å tildele. I motsetning til økonomiske skader (for eksempel medisinske utgifter og tapt lønn), er smerte og lidelse skader svært subjektive.

Enten Å Fortsette med Eller Uten En Advokat

avhengig av hvilken type sak, skaffe juridisk representasjon kan spare deg for tid og penger. Vurder følgende faktorer for å avgjøre om du trenger en advokat til å representere deg eller ikke.Hvis Du har vært involvert i en fender bender, kan et forsikringsselskap tilby et oppgjør uten tvist for å dekke dine skader og medisinske utgifter. Men hvis du var involvert i en mer alvorlig ulykke, med alvorlige skader som smerte og lidelse, vil du i det minste få en saksevaluering av en personskadeadvokat. Jo mer alvorlige skader er, jo mer sannsynlig er det å motta en undervurdert oppgjør tilbud av forsikringsselskapet.

Tilstrekkelighet Av Bevis

du trenger bevis, for eksempel vitne vitnesbyrd og saksdokumenter, for å gjøre en vellykket krav. Hvis det ikke er tegn på smerte og lidelse, vil forsikringsselskapet eller retten anta at du ikke lider av slike skader. Hvis du har det vanskelig å skaffe bevis for saken din, bør du vurdere å få hjelp fra en advokat.

Bevis på Den Andre Sjåførens Feil

hvis du gjør et krav mot den andre sjåføren eller hans eller hennes forsikringsselskap, sørg for at den andre sjåføren var på feil for ulykken. Så lenge det er åpenbart at den andre sjåføren forårsaket ulykken, vil det være lett å fortsette med kravet ditt uten advokat. Men hvis det er en tvist om hvem som er feil, eller hvis den andre sjåføren gjør et motkrav, bør du søke råd fra en erfaren advokat for å evaluere saken din. Du vil ikke fortsette med kravet ditt mot den andre sjåføren eller hans eller hennes forsikringsselskap før du er sikker på at den andre sjåføren var feil.

Beregning av Smerte og Lidelse

Du må angi en bestemt mengde smerte og lidelse skader, selv om det ikke er satt ligning for å beregne denne typen skader. Noen advokater bruker» multiplikator » – metoden for å beregne smerte og lidelse skader. Hvis du ikke klarer å komme opp med en bestemt verdi av din smerte og lidelse skader, bør du kontakte en personskade advokat. Personskade advokater er opplært til å bruke sin faglige kunnskap og erfaring til å beregne en maksimert mengde skader du led.

Å Gjøre En Smerte Og Lidelse Krav på Egen hånd

for å gjøre en smerte og lidelse krav, må du sende forsikringsselskapet et krav brev, som er et sammendrag av krav og skader. I ditt etterspørselsbrev bør du diskutere smerte og lidelse skader, støttet av relevante dokumenter og bevis.

Støttedokumenter

for å bevise smerte og lidelse må du ha bevis som støtter kravet ditt. Du bør skaffe medisinske journaler og politiet rapporterer deg selv. Hvis du lar forsikringsselskapet få disse dokumentene for deg, lar du dem kontrollere hvilke dokumenter du skal vurdere. Følgende dokumenter, hvis tilgjengelig, skal være knyttet til din etterspørsel brev:

  • medisinske poster og kvitteringer
  • Legens notat
  • Politirapport
  • Vitneutsagn
  • Bilder av skader

Erklæring Om Din Smerte og Lidelse

i etterspørselen brev, må du oppgi hvordan du kom opp med verdien av din smerte og lidelse skader. Du kan gjøre dette ved å forklare hvordan din smerte og lidelse påvirket dine daglige aktiviteter siden bilulykken. Vurdere følgende faktorer i diskusjonen av smerte og lidelse: alvorlighetsgraden av skaden, plassering og natur noen arrdannelse eller skjemmende, utvinning tid som trengs, potensial for pågående konsekvenser, beløp hevdet i spesielle skader, sosioøkonomiske faktorer, og statens skader cap.

Få Profesjonell Juridisk Hjelp med Din Smerte Og Lidelse Krav

du bør nøye vurdere de ovennevnte faktorene når du bestemmer deg for å fortsette med eller uten juridisk representasjon. Selv om du kanskje tror du kan spare advokatutgifter ved å håndtere saken på egen hånd, vil en erfaren personskade advokat trolig være i stand til å maksimere mengden skader du kan gjenopprette. Kom i gang i dag og ta kontakt med en erfaren advokat i nærheten av deg.

Related Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *